لطفا اندکی صبر کنید

پشت پرده مخملین 6 (23 نکته ی مکتوم سرمایه داری)(کتاب آمه)

210,000 تومان 280,000 تومان

نئولیبرالیسم،صنعت و فناوری؛شرکت های استارت آپی (آگه)

126,000 تومان 168,000 تومان

ابر قدرت های هوش مصنوعی (پارسه)

232,000 تومان 290,000 تومان

سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)(آگه)

120,000 تومان 160,000 تومان

درباره توتالیتاریسم (شیرازه)

144,000 تومان 180,000 تومان

زندگی ای که می توانی نجات دهی (کرگدن)

202,500 تومان 270,000 تومان

اویسنا (ما بعدالطبیعه ابن سینا در غرب قرون وسطا)(کرگدن)

240,000 تومان 320,000 تومان

مشکله هویت ایرانیان امروز:ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ (نشر نی)

154,000 تومان 200,000 تومان

نقشه شهرداری تهران منطقه 1 100*70 (کد 401)(گلاسه)(ایران شناسی)

75,000 تومان 100,000 تومان

نظریه های توسعه (مناقشات،استدلال ها و گزینه های بدیل)(وانیا)

285,000 تومان 380,000 تومان

قدرت و فساد (نشر همان)

217,500 تومان 290,000 تومان

بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران (نشر نی)

218,400 تومان 280,000 تومان