لطفا اندکی صبر کنید

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 2 (فاطمی/143)

108,000 تومان 120,000 تومان

معماهای استدلالی (پیشرفته)(کد ناشر : 143)

76,500 تومان 90,000 تومان

فیزیک مفهومی 1 (مکانیک)(کد ناشر : 143)

80,700 تومان 95,000 تومان

600 مسئله ی چند گزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم ها (همراه با راه حل)(کد ناشر : 143)

106,200 تومان 125,000 تومان

در نقد برنامه ریزی استراتژیک (کد ناشر : 248)

46,400 تومان 58,000 تومان

250 مساله ی نظریه ی اعداد (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)(کد ناشر : 143)

38,200 تومان 45,000 تومان

کوانتوم در چند دقیقه (توصیف فشرده گیتی از دریچه کوانتومی)(کد ناشر : 175)

71,200 تومان 89,000 تومان

کتاب کار پیش دبستان 1 (فارسی،خواندن)همراه راهنمای تدریس مربی(کد ناشر : 115)

19,800 تومان 22,000 تومان

همگام با ریاضیات کانگورو 4 (فاطمی/143)

47,600 تومان 56,000 تومان

هنر طرح مسئله (فاطمی/143)

47,200 تومان 59,000 تومان

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله های مقدار مرزی 1(فاطمی/143)

187,000 تومان 220,000 تومان

همگام با ریاضیات کانگورو 6 (ششم دبستان،زنگ حل مسئله)(كد ناشر : 143)

63,700 تومان 75,000 تومان