لطفا اندکی صبر کنید

نئولیبرالیسم،صنعت و فناوری؛شرکت های استارت آپی (آگه)

126,000 تومان 168,000 تومان

ابر قدرت های هوش مصنوعی (پارسه)

232,000 تومان 290,000 تومان

نظریه های توسعه (مناقشات،استدلال ها و گزینه های بدیل)(وانیا)

285,000 تومان 380,000 تومان

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (کاسپین دانش)

247,500 تومان 330,000 تومان

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران (لوح فکر)

187,500 تومان 250,000 تومان

اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری (نقش و نگار)

165,000 تومان 220,000 تومان

انقلاب در نقطه‌ صفر (افکار)

212,500 تومان 250,000 تومان

فقر احمق می کند (ترجمان)

148,500 تومان 198,000 تومان

آمریکا تور وداع (سروش)

112,500 تومان 150,000 تومان

مبارزه با نابرابری (بازنگری درباره نقش دولت)(روزنه)

ناموجود

حکمرانی اقتصاد (چرا علم اقتصاد به کار می آید،چه هنگام به کار نمی آید و چگونه تشخیص دهیم)(روزنه)

122,600 تومان 163,500 تومان

تاب آوری (روزنه)

138,700 تومان 185,000 تومان