لطفا اندکی صبر کنید

پایان رشد (دنیای اقتصاد)

240,000 تومان 300,000 تومان

انقلاب در نقطه‌ صفر (افکار)

220,000 تومان 275,000 تومان

دو دهه با اقتصاد ایران (دنیای اقتصاد)

176,000 تومان 220,000 تومان

موانع رشد برند (دنیای اقتصاد)

144,000 تومان 180,000 تومان

تئوری فرهنگ مصرف کننده (تحقیق در رفتار مصرف کننده)(نشر علم)

221,200 تومان 295,000 تومان

راهبرد کسب و کار (دنیای اقتصاد)

80,000 تومان 100,000 تومان

روش علم (دنیای اقتصاد)

144,000 تومان 180,000 تومان

داستان ‌گویی برند سازی در عمل (دنیای اقتصاد)

104,000 تومان 130,000 تومان

اخلاق تولید پول (دنیای اقتصاد)

160,000 تومان 200,000 تومان

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در ایران (دنیای اقتصاد)

120,000 تومان 150,000 تومان

کتاب های دامیز (بهره وری)(آوند دانش)

337,500 تومان 450,000 تومان

اقتصاد پول و بانکداری (نشر نی)

234,000 تومان 300,000 تومان