لطفا اندکی صبر کنید

بازاریابی (کتاب های دامیز)(آوند دانش)

216,000 تومان 270,000 تومان

مدیریت رفتار سازمانی (امیرکبیر)

82,800 تومان 92,000 تومان

بازاریابی دیجیتال (کتاب های دامیز)(آوند دانش)

176,000 تومان 220,000 تومان

چگونه یک مشاور املاک موفق باشم؟ (یاد بگیریم چگونه در انجام معاملات ملکی موفق باشیم)(سخنوران)

71,200 تومان 89,000 تومان

هر برند یک قصه است (اطراف)

62,400 تومان 78,000 تومان

21 ویژگی برای مدیریت و رهبری (دامون)

59,500 تومان 70,000 تومان

چرا کار می کنیم؟ (ترجمان)

35,200 تومان 44,000 تومان

استراتژی رقابتی (تکنیک های تحلیل صنعت و رقابت)(نشر رسا)

72,000 تومان 90,000 تومان

بازاریابی چریکی (استراتژی های آسان و ارزان برای به دست آوردن..)(سیته)

152,000 تومان 190,000 تومان

بهترین قصه گو برنده است (چطور با قصه کسب و کارتان را رونق دهید)(اطراف)

65,600 تومان 82,000 تومان

سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی (سیته)

120,000 تومان 150,000 تومان

ادبیات تبلیغ (کتاب راهنما برای نویسندگان تبلیغات)(سیته)

128,000 تومان 160,000 تومان