لطفا اندکی صبر کنید

نقش آفريني شخصيت ها (بیست گام اساسی از تمرین تا اجرا)

45,600 تومان 57,000 تومان

تاجر ونيزي

22,400 تومان 28,000 تومان

ليرشاه

31,200 تومان 39,000 تومان

دن ليو

16,000 تومان 20,000 تومان

زندگي گاليله

52,000 تومان 65,000 تومان

عزا برازنده ي الكتراست

44,000 تومان 55,000 تومان

شاه لير

62,400 تومان 78,000 تومان

خيانت اينشتين

17,600 تومان 22,000 تومان

رومئو و ژوليت

22,400 تومان 28,000 تومان

خانه ي برناردا آلبا

17,600 تومان 22,000 تومان

هدا گابلر

14,400 تومان 18,000 تومان

خانه عروسك و اشباح

20,800 تومان 26,000 تومان